سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

نگارخانه

 
جشن پنجاه سالگی ساخت سد
گزارش تصویری از جشن پنجاهمین سالگرد ساخت و بهره برداری از سد و نیروگاه دز