سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

اهداف و خط مشي



خط مشی کیفیت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز با مدیریت تولید بر مجموعه پنجاه ساله سد و نیروگاه و سابقه درخشان در تولید انرژی برق­آبی پایدار و کنترل سیلاب­های مخرب و با مسئولیت نگهداری مناسب از تأسیسات حیاتی در چهارچوب قوانین و مقررات وزارت نیرو ، جهت تحقق اهداف زیر خود را ملزم و متعهد به استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001-2008 می نماید. هدف ما درک نیازها وخواسته­های قانونی مشتریان، عرضه خدمات با کیفیت در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه بوسیله بهبود مداوم عملکرد در کل شرکت می باشد. 
مدیریت شرکت بر این باور است برای رسیدن به این اهداف بایستی راهکارهای زیر را مد نظر قرار دهد :
1- تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مشتری به عنوان ماموریت اصلی و عامل بقای سازمان 2- پرورش و بهسازی منابع انسانی به عنوان با ارزش­ترین سرمایه شرکت و تأکید بر حفظ کرامت انسانی کارکنان 3- ایجاد فضای مناسب جهت مشارکت فکری کارکنان برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان 4- اشاعه و توسعه فرهنگ ایمنی، بمنظور حفظ جان و سلامت نیروی انسانی و کاهش ضایعات فنی و مالی 5- تامین انر‍‍ژی برق­آبی با کیفیت و ارائه آن در معاملات بازار داخلی و جهانی برق، مطابق با دستورالعملهای دیسپاچینگ ملی برق کشور و در قالب قراردادهای فروش انرژی 6- بهبود و توسعه تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات آن 
مدیریت شرکت در جهت تحقق اهداف فوق، خود را متعهد می­داند و امیدوار است با همدلی، همفکری و همکاری تمامی کارکنان شرکت اهداف مذکور را مورد بازنگری قرار داده و در جهت استقرا، حفظ و نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001-2008 حرکت نماید.