سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

سخن مدير عامل

 

انسان موجودی است مبتکر و خلاق که با استفاده از تفکر و خلاقیت و در نتیجه ابداع تکنولوژی توانسته بر بسیاری از جنبه های طبیعت تسلط یابد و آن را تحت سیطره خود درآورد . با ابداع تکنولوژی و تولید علم، از نظام خلقت رمزگشائی کند و زندگی فردی و اجتماعی خود را توسعه دهد و به دلیل مبتکر بودن، خلاق بودن و دارا بودن عقلانیت، قابل احترام و دارای کرامت انسانی می باشد.

بدیهی است که در هر سازمان و نهادی بزرگترین سرمایه و ارزشمندترین دارائی همانا نیروی انسانی آن سازمان است. با داشتن نیروی انسانی کارآمد و البته با حفظ کرامت آن ، می توان گامهای بیشتر و والاتری برای تسخیر قله های ترقی ، پیشرفت و استفاده بیشتر و بهتر از نیروهای طبیعت برداشت. وظیفه نیروی انسانی در هر ارگان و سازمان صیانت و حفظ تجهیزات و دستگاهها و ارائه و تولید خدمات و یا کالا به جامعه می باشد. مهمترین وظیفه مدیریت هر سازمان نیز حفظ کرامت ، شرافت و جایگاه نیروی انسانی آن سازمان می باشد.

در همین راستا‌ مدیریت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز بعنوان یکی از مراکز مهم تولید انرژی الکتریکی و نیز کنترل کننده آب کشاورزی و شرب استان خوزستان واقع در 23 کیلومتری شمال شرقی شهرستان اندیمشک ، معتقد است که حفظ تجهیزات و تأسیسات عظیم سد و نیروگاه و ارائه خدمات در خصوص دو محصول استراتژیک آب و برق و خدمت رسانی به استان و کشور تنها در سایه ارج نهادن و حفظ کرامت نیروی انسانی است و تلاش می نماید تا با ایجاد فضائی آرام و در عین حال رقابتی ، زمینه ساز بروز خلاقیت و نو آوری و رشد و شکوفائی در میان همکاران محترم خود باشد.

سعید رئوفی نسب

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل