سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1398/12/24         ساعت 13:27:21     گروه خبری

 

  ترانس های قدرت از مهمترین اجزاء تولید انرژی الکتریکی در نیروگاهها می باشند که در صورت بروز هرگونه نقص و اشکال در آنها پروسه تولید انرژی قطع می گردد.
جاسم تیموری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : با توجه به قدمت زیاد ترانسهای قدرت نیروگاه دز ، با هماهنگی معاونت توسعه و بهره برداری نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان ، طی جلسات مختلف و کنترل هایی که بر روی ترانسهای قدرت نیروگاه ( cm) انجام گرفت روند تغییرات، مشکلات و نواقص ترانس ها مورد بررسی گردید و عملیاتی جهت اورهال دو دستگاه ترانس قدرت نیروگاه دز در دستور کار قرار گرفت.
ابتدا با توجه به سوختن یکی از فازهای ترانس شماره یک و خروج آن از مدار تولید، و بازدید تیم ویژه شرکت تعمیرات نیروگاههای ایران ، پس از تخلیه روغن و بازرسی اکتیوپارت و عیب یابی ، ترمیم کویل معیوب و برنامه ریزی انجام شده ، عملیات اورهال بر روی این ترانس شروع و هم اکنون در مراحل پایانی قرار داد.
دیگر ترانس معیوب نیروگاه دز ترانس قدرت واحد شماره 3 می باشد که پس از برنامه ریزی های لازم ، همزمان با اورهال سالیانه واحد مذکور ، روغن ترانس تخلیه و بازرسی های لازم انجام و نواقص برطرف گردیدند. این ترانس همزمان با اتمام اورهال سالیانه مذکور مورد بهره برداری قرار گرفت.
شایان ذکر است نیروگاه دز دارای 8 دستگاه ترانس قدرت با توان 84mva و نسبت تبدیل 13/8 به 230kv می باشند.