سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1398/09/20         ساعت 22:59:17     گروه خبری


 سمینار یکروزه روانشناسی کار با حضور جمعی از مسئولین و کارکنان شرکت های تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز در این مجموعه برگزار شد.
شرکت کنندگان در این سمینار که با تدریس « محسن صادقی بنه » همراه بود با مباحث و اصول تکنیک های ارتباط مؤثر سازمانی آشنا شدند.
این دوره با همکاری و هماهنگی مجتمع آموزشی سازمان آب و برق خوزستان و واحد آموزش سد و نیروگاه دز مورخ 19 آذرماه 98 برگزار شد.