سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1398/07/17         ساعت 12:32:40     گروه خبری


مدیرعامل و جمعی از مسئولین سد و نیروگاه دز ، با فرمانده منطقه انتظامی اندیمشک
دیدار نمودند.
این دیدار در هفته نیروی انتظامی صورت گرفت و مهندس سعید رئوفی نسب ، مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز به همراه تعدادی از معاونین و روسای ادارات شرکت با سرهنگ شهبازی فرمانده منطقه انتظامی اندیمشک دیدار کردند.
در این دیدار ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی ، از زحمات نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت شهرستان و تعامل و همکاری با مجموعه سد و نیروگاه دز قدردانی شد.