چهارشنبه 7 خرداد 1399
صفحه اصلی > آخرين اخبار - جزئيات اخبار
اورهال سالیانه واحدهای نیروگاه دز در سال 1398 آغاز شده است

 
اورهال سالیانه واحدهای نیروگاه دز روز 30 شهریورماه سال جاری آغاز شده است.
عملیات اورهال سالیانه سال 98 پس از از اخذ مجوزهای های لازم و هماهنگی های بعمل آمده با دیسپاچینگ ملی ، بازار برق کشور و سازمان آب و برق خوزستان ، همچنین هماهنگی واحدهای مختلف شرکت های تولید و تعمیرات ، مطابق برنامه زمابندی شده روز شنبه 30 شهریور سال جاری با خروج واحد شماره 5 از مدار تولید آغاز گشت.
    گروه خبري   :   خبری تاریخ    :   1398/07/17 تعداد دفعات مشاهده    :   145 بار