سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1398/04/29         ساعت 12:41:43     گروه خبری


 
به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز ، در نشستی با حضور جمعی از مدیران صنعت آب و برق خوزستان ، روند تولید و بهره برداری در سد و نیروگاه دز بررسی شد.
این نشست روز چهارشنبه 26 تیرماه با حضور فربد استیری ، مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی ، احمد کاوسی نژاد معاونت بهره برداری و توسعه نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان ، سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره بردای سد و نیروگاه دز و جمعی از کارشناسان صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.
در این نشست موضوعاتی از جمله روند تولید و بهره برداری، وضعیت کنترل حجم دریاچه در ماههای آینده و همچنین روند بهینه سازی واحد شماره 4 نیروگاه دز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.