سه شنبه 13 خرداد 1399
صفحه اصلی > آخرين اخبار - جزئيات اخبار
دریافت 24 عنوان پروژه تحقیقاتی RFP از همکاران سد و نیروگاه دز در سال 1397
 
 
عبدالمحمد فرضی نژاد رئیس گروه تحقیقات و بهبود مدیریت شرکت از دریافت 24 عنوان پروژه تحقیقاتی همکاران شرکت در سال 1397 خبر داد.
وی گفت : در راستای حمایت از پروژه های فناورانه ، 24 عنوان پروژه تحقیقاتی در قالب فرم RFP از همکاران واحدهای مختلف شرکت به کمیته تحقیقات شرکت واصل شده است. پس از بررسی کارشناسان و اعضای کمیته ، 5 عنوان از تحقیقات واصله به عنوان اولویت اجرایی در سال 1398 برگزیده و جهت تایید به دفتر پژوهشهای کاربردی سازمان آب و برق خوزستان ارسال گردیده است.
تحقیقات دارای اولویت برای سال 1398 به این شرح است.
1-پروژه ( تحلیل لرزه ای محدود غیر خطر سد دز در شرایط متعارف با منظور نمودن افزایش سطح بهره برداری ) که با توجه به افزایش حجم رسوب و افزایش دما در سالهای اخیر مطالعه و تحقیق در مورد رفتار لرزه ای سازه سد دز ، امری ضروری است. از اهداف اجرای این پروژه ، شناسایی نقاط آسیب پذیر سازه سد و ارزیابی ایمنی سازه است که از دفتر معاونت پایداری درخواست شده است.
2-طراحی سیستم اضطراری ( مکمل ) برای باز و بسته کردن دریچه های قطاعی سرریز های سد دز پروژه ای است که با اجرای آن می توان ضریب ایمنی استفاده از دریچه های سرریز را بالا برد. زیرا هنگام سیلاب در صورتی که دریچه های به علت قطع برق ، اشکال در سیستم کنترل یا .. باز نشوند نتایج زیانباری خواهد داشت. این پروژه را معاونت بهره برداری پیشنهاد داده است.
3- پروژه ( بررسی امکان نصب سیستم کنترل هوای فشرده توربین متناسب با بار واحد ) نیز توسط معاونت بهره برداری ارائه که از نتایج اجرای آن می توان به کاهش کاویتاسیون و کم شدن خوردگی توربین ها اشاره کرد.
4- ( تشخصیص مقدار واقعی اسپیددروپ توسط سیستم و مانیتورینگ آن ) نیز به دلیل مغایرت مقدار قرائت شده در نیروگاه با مقادیر قرائت شده در مرکز کنترل و در نتیجه مغایرت در تست های کنترل فرکانس و اعمال جرایم سنگین بازار برق ، تعریف شده که با اجرای آن در معاونت بهره برداری علاوه بر دسترسی به مقادیر واقعی از اعمال جرایم جلوگیری می شود.
5- پروژه ( بررسی علل ازدیاد شکستگی های پره ها و آسیب های وارده به توربین واحد 6 ) نیز از معاونت بهره برداری در اولویت قرار دارد که با شناسایی علل این آسیب ها و رفع نواقص آن می توان باعث افزایش عمر توربین شد. فرضی نژاد گفت : هدف از ارائه این پروژه های پیشنهادی یافتن راه حل مشکلات و حصول نتیجه است.
در سال 1397 مجموعاً 24 عنوان پروژه از همکاران واحدهای مختلف فنی مهندسی ، پایداری ، بهره برداری و ... کمیته تحقیقات شرکت پیشنهاد شده است که 5 عنوان فوق در اولویت سال 1398 قرار گرفته اند.. 
    گروه خبري   :   خبری تاریخ    :   1397/12/20 تعداد دفعات مشاهده    :   102 بار