سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1397/10/17         ساعت 14:24:57     گروه خبری

 

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه ، با گذشت قریب 60 سال از احداث نیروگاه دز و خطوط انتقال انرژی ، عملیات اورهال دکل های 230 کیلوولت این مجموعه آغاز شد.

انتقال انرژی تولیدی از نیروگاه دز به پست انتقال برق نیروگاه (کلیدخانه ) ، توسط 68 دکل از نیروگاه در ارتفاع 225m تا پست انتقال نیرو در ارتفاع 599 متر انجام می گیرد. این دکل ها از نظر موقعیت جغرافیایی در صعب العبورترین مناطق کوهستانی زاگرس واقع شده و بر خلاف دکل های معمولی که به صورت قائم نصب می شوند ، با شیب تند بصورت مورب طراحی و نصب شده اند به گونه ای که دسترسی جهت تعمیرات و اورهال آنها بسیار مشکل و خطرناک است . به دلایل شرایط سخت کار و عدم دسترسی مناسب به دکل ها و خطرات احتمالی و ریسک پذیری زیاد و عدم وجود پیمانکاران مجرب در این زمینه ، اورهال این دکل ها طی 60 سال گذشته با چالش جدی مواجه بوده است.
در سالهای اخیر ، افزایش ریزگردها در منطقه خوزستان منجر به آلودگی شدید مقره های موجود شده که باعث کاهش سطح عایقی و آسیب دیدن آنها گشته و نهایتا منجر به افزایش خروج واحدهای نیروگاه از مدار تولید شده است.
لذا اورهال دکل های انتقال انرژی در دستور کار قرار گرفت و پس از هماهنگی انجام شده با معاونت توسعه و بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان پروژه ای جهت انجام اورهال این دکلها تعریف گردید که با انتخاب پیمانکار مجرب و نظارت مجموعه فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز این پروژه از مورخ 8/10/97 آغاز گردید.
اجرای اورهال دکل های 230 کیلوولت نیروگاه دز موجب افزایش قابلیت اطمینان انتقال انرژی به شبکه سراسری خواهد شد.