سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

چارت دفتر فن آوري اطلاعات

شرح فعالیت های مهم واحد IT


• پشتیبانی از شبکه داخلی و اینترنت شرکت
• پشتیبانی سخت افزاری سیستم های کامپیوتری شرکت ( تعمیر ، نگهداری ، خرید قطعات مورد نیاز ، بازرسی و بررسی سیستم ها )
• پشتیبانی نرم افزارهای شرکت ( آموزش ، رفع نقص برنامه های موجود ، تهیه و خرید نرم افزارهای جدید مورد نیاز )
• جمع آوری و تجزیه تحلیل داده ها و اطلاعات کامپیوتری شرکت
• بررسی وضعیت نرم افزارهای موجود و برنامه ریزی جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
• تهیه آمار و گزارش های لازم از نحوه و میزان استفاده از سیستم های نرم افزاری
• پشتیبانی و back up گیری دستی و اتوماتیک سیستم های نرم افزاری
• درخواست خرید و نصب ، و راه اندازی سیستم های جدید و ارتقاء سیتم های قدیمی
• رفع مشکلات کاربران کامپیوتر شرکت
• تهیه تجهیزات لازم برای توسعه شبکه و عقد قراردادهای مربوطه با ارائه کنندگان محصولات سخت افزاری و نرم افزاری
• تهیه ، نصب و راه اندازی دستگاه فایروال
• تهیه ، نصب و راه اندازی سوییچ و روتر CISCO
 
 
اهم پروژه های توسعه IT

1 - راه اندازی Share Storage
2- راه اندازی سرور اتوما سیون اداری
3- راه اندازی سرور آنتی ویروس
4- راه اندازی شبکه ساختمان نیروگاه و انبار و آموزش
5- ارتباط بین واحدهای مختلف شرکت شامل نیروگاه،انبار ، آموزش و دروازه مرکزی و مخابرات با ساختمان اداری
6- نصب و راه اندازی سیستم نرم افزاری تعمیرات پیشگیرانه
7- نصب و راه اندازی Logsheet نیروگاه (ثبت اطلاعات ساعتی و روزانه نیروگاه )