سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

مديريت محتوا

چاپ
ارائه خدمات فنی مهندسی ، مشاوره ای و ترموگرافی تاسیسات نیروگاهی و پستها

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد انر‍‍ژی دز مفتخر است با توجه به حضور کارشناسان مجرب و خبره که دوره های متعدد تست ، تفسیر و تحلیل ترموگرافی تاسیسات پست و نیروگاه را تحت لیسانس شرکت UVIRTIS گذرانده اند و هم اکنون نظارت ، بازرسی و برنامه ریزی تعمیرات پیش گیرانه تعدادی از مهمترین نیروگاه ها و پست های کشور را انجام میدهد ، اعلام نماید آماده ارائه هر گونه خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای در خصوص تست های ترموگرافی همراه با تفسیر ، تحلیل و تدوین برنامه تعمیرات می باشد . لازم به ذکر است بازرسی پیش گیرانه نقش مو ثری در پایداری شبکه تولید ، انتقال و توزیع انرژی برق و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات دارد .


موسی امینیان
مدیر عامل