سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاسيس شركت سرمايه گذاري اقتصاد انرژي دز

 
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد انرژی دز در سال 1389 با صد در صد از سهام  پرسنل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در راستای اصل 44 قانون اساسی تاسیس گردید.

این شرکت با بهره مندی از پتانسیل و تجربه بی نظیر پنجاه ساله کارکنان خود، قادر به انجام کلیه فعالیتهای مربوط به طراحی، مهندسی خرید، ساخت ، بهره برداری و تعمیرات نیروگاههای تولید برق و دیگر صنایع تولیدی و تبدیلی، ارائه خدمات مشاوره ای و نظارت بر پروژه ها و انجام فعالیتهای تجاری، بازرگانی و خدماتی مربوطه و سرمایه گذاری و مشارکت در محدوده داخل و خارج از کشور می باشد.

اعضای اصلی هیئت مدیره در این شرکت متشکل ازآقای شهروز بزرگی بعنوان مدیرعامل ، آقای  رضا صادقی به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای سعید جعفری نایب رئیس هیئت مدیره می باشند.

لذا از کلیه صاحبان صنایع و موسسات محترم که درصدد مراجعه به این شرکت در قالب همکاریهای فی مابین می باشند درخواست می گردد در این خصوص با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن : 4275270-0642
تلفکس : 4275391-0642
آدرس سایت :www.deeic.com

با تشکر

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اقتصاد انرژی دز

شهروز بزرگی