سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/09/08         ساعت 12:04:24     گروه خبری news

جلوگیری از تصرف و کشت اراضی ثبتی سازمان در اندیمشک

 

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و بهره برداری سد و  نیروگاه دز ، با اقـدام بموقع این مجموعه ، از تصرف و کشت غیر قانونی 300 هکتار از اراضی ثبتی سازمان آب و برق خوزستان در محدوده اندیمشک جلوگیری بعمل آمد.
پس از کسب اخباری از تلاش عده سودجو جهت تصرف و کشت غیر قانونی   در زمینهای ثبتی سازمان آب و برق خوزستان ، پس از انجام اقدامات قانونی و حقوقی با حمایت های مهندس سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز ، حراست و حریم بانی و دفتر حقوقی سد دز و حریم بانی سازمان ، با دستور قاطع دادستان محترم شهرستان اندیمشک و همکاری نیروی انتظامی ،  از کشت و تصرف این اراضی ممانعت بعمل آمد.
 

جلوگیری از تصرف و کشت اراضی ثبتی سازمان در اندیمشک