سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/02/31         ساعت 10:31:07     گروه خبری news

تصویر

 

 

تغییر حالت تپ ترانسفورماتورهای سد دز از حالت زمستانه به تابستانه انجام شد.
جاسم تیموری معاون فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : بمنظور جلوگیری از افت ولتاژ 230 کیلوولت شبکه در تابستان ،  با تلاش کارشناسان فنی مهندسی شرکت ، تپ ترانسفورماتورهای نیروگاه دز از حالت زمستانه به تابستانه تغییر حالت  داده شد.
پس از اتمام این علمیات ، بمنظور بررسی صحت عملکرد تپ چنجر ترانس های مذکور ، تست R-Winding با موفقیت بر روی این ترانس ها