سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/02/05         ساعت 12:08:44     گروه خبری news

تصویر

 

 
با آغاز اورهال سالیانه واحد شماره 3 نیروگاه دز از مورخه 29/11/1400  ، برنامه ریزی جهت عملیات جابجایی و تعویض ترانسفورماتور معیوب شماره 3  بموازات اورهال سالیانه آن ،  انجام شد
جاسم تیموری معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : با آنالیزو پایش وضعیت ترانسفورماتور شماره 3 طبق دستورالعمل ها و استانداردهای موجود ، وجود نواقص و  محدودیت تولید  به دلیل طول عمر ترانسفورماتور محرز گردید.
لذا با هماهنگی های انجام شده با معاونت محترم سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان ، عملیات جابجایی و تعویض ترانسفورماتور فرسوده با ترانسفورماتور جدید 105 مگاواتی ساخت شرکت آریاترانسفورماتور در راستای بهینه سازی و افزایش ظرفیت واحدهای نیروگاه دز انجام گردید.
مهندس تیموری افزود : کلیه علمیات نظارت ،  دمونتاژ و مونتاژ ترانسفورماتورمذکور و نصب ابزار دقیق  و سایر تجهیزات جانبی با همکاری و مشارکت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز ، شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برقابی خوزستان و شرکت مشانیر و با نظارت عالیه مدیریت محترم بهینه سازی و تعمیرات سازمان آب و برق خوزستان انجام گردید.

پس از نصب ترانسفورماتور و  انجام تست های مربوطه ، واحد شماره 3 نیروگاه دز در مورخ چهارشنبه 31 فروردین سال جاری با موفقیت به شبکه سراسری  پارالل گردید و هم اکنون با حداکثر توان در حال
بهره برداری می باشد. گفتنی است  نیروگاه دز نقش بسیار موثری در خدمات جانبی شبکه سراسری از  جمله کنترل فرکانس تا تأمین وار و جبران افت ولتاژ شبکه وبخصوص انتقال توان ازشمال به جنوب شبکه  230 کیلوولت دارد.