سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/01/03         ساعت 12:54:05     گروه خبری news

تصویر

در روز دوم فروردین که نخستین روز بازدیدهای رسمی محسوب می گردد ، سد دز روز پر ازدحامی داشت.
نزدیک به 9 هزار نفر از هموطنان و میهمانان نوروزی در قالب 1800 خودرو موفق به بازدید از تاسیسات سد و نیروگاه دز شدند.
بیش از یکصد نفر از کارکنان واحدهای مختلف سد و نیروگاه دز با انسجام و رعایت موارد ایمنی ، کار استقبال ، مشایعت و راهنمایی میهمانان نوروزی را بر عهده دارند.
آمار بازدیدکنندگان سد دز از شروع تعطیلات در پایان اسفندماه سال گذشته تا پایان روز دوم فروردین از مرز 18000 نفر گذشت.
 

بازدیدهای نوروزی 1401 سد و نیروگاه دز
بازدیدهای نوروزی 1401 سد و نیروگاه دز
بازدیدهای نوروزی 1401 سد و نیروگاه دز