سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/10/15         ساعت 12:40:54     گروه خبری news

تصویر

https://news.kwpa.ir 

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از افزایش حجم ورودی آب به پشت سدهای استان تا ۸۴۸ میلیون مترمکعب خبر داد. 
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ علی شهبازی با اشاره به بارش روزهای اخیر در استان خوزستان و مناطق بالادست، گفت:پس از بارش های روزهای اخیر، ۸۴۸ میلیون مترمکعب آب به مخازن سدهای استان وارد شد که از این میزان ۷۶۰ میلیون مترمکعب آن ذخیره گردید.
وی افزود: در حال حاضر تنها ۱۱ درصد حجم مفید مخازن سدهای خوزستان تکمیل شده است و حجم مفید قابل استفاده مخازن یکهزار و ۴۵۲ میلیون مترمکعب می باشد.
شهبازی عنوان کرد: میزان آورد به مخازن استان از ابتدای سال آبی تا کنون دو هزار و ۹۰۶ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته و متوسط دوره آماری بترتیب بیش از ۳۶ و ۳۵ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین بیشترین کاهش آورد نسبت به متوسط بلندمدت در حوضه های کرخه و دز به میزان ۳۸ درصد بوده است.
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به نقش سدها در تسکین سیلاب ها و جلوگیری از بروز خسارت به مناطق پایین دست نیز اشاره کرد و گفت: سیلاب هایی با پیک روزانه یک هزار و ۱۶۲ متر مکعب در ثانیه در سد دز و سیلاب با پیک روزانه ۷۴۵ متر مکعب در ثانیه در سد مارون تسکین یافته و مانع از بروز خسارت به پایین دست شد.
 

منبع : روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان