سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/08/24         ساعت 20:19:19     گروه خبری news

تصویر

 این نشست با حضور سرهنگ شاکری مسئول امنیتی ناحیه مقاومت بسیج و   سرهنگ پاپی فرمانده بسیج ادارات شهرستان اندیمشک ، همچنین مهندس سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری  سد و نیروگاه دز به همراه مدیر حراست و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت در سد و نیروگاه دز برگزار گردد.
در این جلسه وضعیت امنیتی تاسیسات و نیروی انسانی در سد و نیروگاه دز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه رزمایش دفاع از ادارات و کارخانجات در سد و نیروگاه دز