سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/08/08         ساعت 10:33:19     گروه خبری news

تصویر

 

با توجه به اهمیت بالا بودن ضریب آمادگی کلید خانه نیروگاه دز  ، اورهال سالیانه این تجهیزات  همه ساله در دو مرحله انجام می گیرد.
جاسم تیموری معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در این مورد گفت : عملیات اورهال شمشهای کلید خانه ( نیروگاه اول و دوم ) به منظور افزایش ضریب آمادگی در روزهای دوم و هفتم آبان ماه سال جاری  با همکاری شرکت های تولید و تعمیرات انجام شد.
وی افزود : در این عملیات شستشوی کلیه بی ها ی ( Bay) نیروگاه اول و دوم ، رفع نقص کلیه نقاط ترموویژن ، آچار کشی و روانکاری کلیه سکسیونرها ،  کنتاکت رزیستانس کلیه سکسیونرها ، تایمینگ تست بریکر واحدهای  2و 3و 5 و باس تای  نیروگاه اول و دوم ، تعویض سکسیونرهای معیوب  و رفع نقص از گزارش نقص های موجود با موفقیت به پایان رسید.
 

اورهال سالیانه کلیدخانه نیروگاه دز
اورهال سالیانه کلیدخانه نیروگاه دز
اورهال سالیانه کلیدخانه نیروگاه دز