سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/06/06         ساعت 09:59:02     گروه خبری news

تصویر

 

 پروژه بازرسی ، تعمیرات و  اخذ گواهینامه سلامت جرثقیل 220 تنی نیروگاه دز با موفقیت انجام شد.
جاسم تیموری معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت :
جرثقیل ها از جمله تجهیزات مهم در نیروگاه می باشند که اطمینان از ایمنی و سلامت آنها اهمیت بسیاری دارد.  به همین منظور  ، بازرسی و تعمیر و اورهال آن بصورت دوره ای انجام می شود.

در مرداد ماه سال جاری ،  تست ایمنی و سلامت جرثقیل نیروگاه دز مطابق استاندارد   ASME  B30.2  انجام و گواهی سلامت آن صادر شد.
کلیه مراحل تست و بازرسی  این عملیات ، با نظارت کارشناسان معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز انجام گردید.