سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/04/17         ساعت 19:53:51     گروه خبری news

تصویر ظهر امروزمحمد کعب عمیر نماینده ی مردم شوش در مجلس شورای اسلامی  به همراه دکتر محسن سعادت فر مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان و مهندس مهران مؤمن غریب مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان از وضعیت سد و دریاچه دز بازدید نمودند.
دراین دیدار، دکتر کعب عمیر ضمن بازدید از سد و دریاچه دز ، طی نشستی ، با  مهندس سعید  رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره داری سد و نیروگاه دز و دیگر مسئولین حاضر در جلسه دیدار و گفتگو نمودند.
بررسی آخرین وضعیت ذخیره آب در سد دز ،  خشکسالی و میزان توانایی سدها در تأمین آب کشاورزی و آب شرب درتابستان و پاییز پیش رو از مهمترین محورها و  مباحث این دیدار بود.
با توجه به آبیاری 130 هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان از ذخایر آبی سد دز و بدلیل کاهش نزولات جوی در سال آبی جاری و کاهش حجم منابع آبی ذخیره شده در این سد ، میزان تولید انرژی و خروجی آب با کاهش قابل توجه مواجه بوده که آخرین وضعیت موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این بازدید و دیدار ، دومین  بازدید نماینده شوش از سد و نیروگاه و دریاچه دز  طی  یک ماهه اخیر است که طی مصاحبه ای که در پایان این دیدار بعمل آمد ، نشانگر رضایت کامل ایشان از نحوه مدیریت سد دز  و میزان‌رهاسازی آب برای پایین دست بود.
بازدید میدانی نماینده شهرستان شوش از سد و نیروگاه دز
بازدید میدانی نماینده شهرستان شوش از سد و نیروگاه دز
بازدید میدانی نماینده شهرستان شوش از سد و نیروگاه دز
بازدید میدانی نماینده شهرستان شوش از سد و نیروگاه دز
بازدید میدانی نماینده شهرستان شوش از سد و نیروگاه دز