سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/04/06         ساعت 21:38:13     گروه خبری news

تصویر در سالروز شهادت دکتر بهشتی و هفته قوه قضائیه، مدیرعامل و جمعی از مسئولین سد و نیروگاه دز با دکتر صحرائی دادستان و دکتر سخنور رئیس دادگستری شهرستان اندیمشک دیدار و گفتگو نمودند.
دراین دیدار ضمن گرامیداشت شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یاران با وفای انقلاب، از زحمات مسئولین و کارکنان دادگستری شهرستان اندیمشک تشکر و قدردانی بعمل آمد.
دیداربا مسئولین قضائی شهرستان اندیمشک
دیداربا مسئولین قضائی شهرستان اندیمشک
دیداربا مسئولین قضائی شهرستان اندیمشک