سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/02/06         ساعت 10:00     گروه خبری news

تصویر بمنظور آمادگی پست بلافصل نیروگاه دز جهت عبور از پیک تابستان ، عملیات تعمیرات پیشگیرانه انجام گردید.
محمدرضا شادابی نژاد مدیر دفتر فنی مهندسی شرکت شرکت و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : این عملیات طی دو روز در تاریخ 27 فروردین و سوم اردیبهشت  سال جاری با همکاری شرکت تعمیرات و با صرف 30 نفر روز کار به نحو مطلوب انجام گردید.
وی گفت طی این عملیات ، رفع نقص از نقاط ترموویژن بر روی تجهیزات نیروگاه ، آچارکشی کلیه سکسیونرهای متصل به باس اصلی و انجام آزمایشات کنتاکت رزیستنس ( contact resistance ) تعویض و بازسازی 5 عدد کلید هوایی ، بازسازی و تنظیم کلیه کلیدهای هوایی خطوط ، انجام تست های تایمینگ و کنتکت رزیستنس بر روی کلیدهای قدرت خطوط و ... انجام گردید.  
شادابی نژاد ابراز امیدواری کرد با انجام این عملیات ، پست بلافصل نیروگاه ، پایداری و قابلیت اطمینان بیشتری یافته و با کمترین نقص ممکن از پیک تابستان امسال عبور نماید.
انجام تعمیرات پیشگیرانه در پست بلافصل نیروگاه دز
انجام تعمیرات پیشگیرانه در پست بلافصل نیروگاه دز