سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/12/24         ساعت 14:18:40     گروه خبری news

تصویر هرساله با پایان پیک بار شبکه در فصل تابستان  ، با بررسی های لازم ، نواقص و مشکلات واحدهای نیروگاه دز بررسی می گردد که  با اولویت بندی و مطابق برنامه زمانبندی شده ، واحدها از  مدار تولید خارج و جهت آمادگی در پیک تابستان بعدی اورهال می گردند.
اورهال سالیانه واحدهای نیروگاه دز در سال جاری از تاریخ 21/6/99 با خروج واحد شماره 5 آغاز شد و نهایتاً در تاریخ 18/12/99 با اتصال واحد شماره 8 به شبکه ، به اتمام رسید.
این عملیات پس از هماهنگی های انجام شده با معاونت محترم توسعه و بهره برداری نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان و برنامه ریزی دقیق انجام گردید و علاوه بر انجام کارهای روتین ، کارهای اضافه ای نیز انجام شد که با سالهای قبل متفاوت بود.
جاسم تیموری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در این مورد گفت :  در اورهال امسال ، تمیز کاری هسته کلیه ژنراتورها پس از خارج کردن قطب ژنراتور، و همزمان تست  EL-CID هسته ژنراتور ها برای کلیه  واحدها انجام گردید . 
همچنین بدلیل نشتی شیر پروانه ای واحد شماره 2 ، پس از ساخت رینگ آببند آن ، شیر پروانه ای این واحد و واحد شماره 1 نیز تعمیر شد  که دراین پروسه ، گیت گذاری و تخلیه پاور تونل نیز انجام شد .
وی افزود : از دیگر کارهای صورت گرفته ،   افزایش گشتاور اعمالی بر روی پیچهای ( بولتهای )                هسته ژنراتور واحد شماره 8 بود.  زیرا در سال گذشته  بهره برداری از این واحد بدلیل صدای غیر عادی از سیم پیچ ،  با محدودیت تولید همراه بودکه  امسال پس از اعمال گشتاور بیشتر و محکم کردن هسته ژنراتور این واحد برای بهره برداری مطمئن در پیک بار سال آینده آماده گردید . 
در این میان جا دارد از زحمات کلیه  همکاران شرکت تعمیرات نیروگاههای خوزستان و سایر شرکتهایی که در این عملیات حضور و همکاری داشتند قدردانی نمود.