سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/09/26         ساعت 09:42:31     گروه خبری news

تصویر با تلاش متخصصان شرکت تولید و بهره برداری سد ونیروگاه دز ، طراحی ، ساخت ، بهینه سازی و نصب تابلوی فرمان سرریز شماره 2 سد دز با موفقیت انجام شد.
جاسم تیموری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : 
سرریزها در تنظیم خروجی آب و کنترل سیلابهای حوضه آبریز دز در مواقع اضطراری،  نقش حیاتی دارند و با گذشت نزدیک به شصت سال از عمر آنها ،  قدمت و فرسودگی سیستم فرمان سرریز ، موجب ایجاد نقص در عملکرد  آن می گردید.
برای رفع این مشکل ، متخصصان و کارشناسان دفتر فنی مهندسی شرکت اقدام  به طراحی ، ساخت و بهینه سازی سیستم جدید تابلوی فرمان سرریز شماره 2 نمودند که پس از  انجام تست های مورد نیاز ، با موفقیت راه اندازی گردید.
تیموری افزود : در هنگام نصب این تابلو ، کلیه کابلهای قدرت و فرمان بطول تقریبی 2 کیلومتر تعویض گردید و پس از انجام  تنظیمات لازم ، تست خشک سرریزها نیز با موفقیت انجام شد.
شایان ذکر است سال گذشته نیز تابلوی فرمان سرریز شماره 1  به همین صورت بهینه سازی شده  و جهت کنترل سیلاب های فصلی آمادگی کامل دارند.