سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/09/12         ساعت 08:57:20     گروه خبری news

تصویر مراحل  ساخت رینگ آب بند شیرپروانه ای واحدهای نیروگاه اول دز برای اولین بار در کشور انجام شد.
این رینگ بمنظور آب بندی و رفع نشتی شیرپروانه ای واحد شماره 2 ساخته و طی اورهال سالیانه نصب خواهد شد.
جاسم تیموری معاونت فنی مهندسی  شرکت تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز گفت : پس از گیت گذاری کانال اصلی آب بر نیروگاه ، تعمیر شیر پروانه ای واحدهای شماره 1 و 2 و تعویض رینـگ های آب بند ( سیت و سیل رینگ ) همزمان با اورهال سالیانه در حال انجام  می باشد.
وی افزود : پروسه ساخت رینگ آب بند شیرپروانه ای نیروگاه اول ( موسوم به سیل رینگ ) با نظارت کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز  برای نخستین بار در کشور ، طراحی ، ریخته گری و ماشین کاری شده که بر روی شیرپروانه ای واحد شماره 2 نصب خواهد شد.
تیموری در ادامه گفت :  ترمیم رینگ های آسیب دیده شیرهای پروانه ای نیروگاه اول با توجه  به حساسیت مقطع آب بند و جنس قطعات ، از اهمیت بالایی برخوردار است.
هم اکنون با تلاش کارشناسان شرکت های تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز ، عملیات پیش گرم ، جوشکاری ، حرارت نهائی ، سنگ زنی و پالیش نهایی  در مراحل پایانی است که پس از بازرسی و تنظیمات نهایی ، واحدهای نیروگاه اول دز به مدار تولید باز خواهند گشت.