سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1398/12/24         ساعت 13:21:23     گروه خبری


 
سیستم تخلیه آبهای نشتی یکی از مهمترین سیستمهای موجود در نیروگاه می باشد که وظیفه جمع آوری و تخلیه آبهای نشتی از نیروگاه به رودخانه را به عهده دارد .
این سیستم در نیروگاه دز شامل 4 عدد پمپ شافت و غلافی و 3 عدد ادکتور می باشد و در سالهای اخیر دو عدد پمپ شناور نیز نصب شده است 0
با توجه به اهمیت این سیستم خصوصاً در زمان سیلاب و نواقصی که بر روی این پمپها و شیر آلات و سایر قطعات این سیستم وجود داشت ، بررسی های لازم بعمل آمد و برنامه ریزی خاصی بمنظور رفع این نواقص انجام گردید.
به منظور اورهال سیستم تخلیه آبهای نشتی نیروگاه دز ، تعدادی شیر و چک ولو خریداری گردید و طی پاییز و زمستان سال 98 با همکاری شرکت های تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز ، کلیه پمپهای مذکور بازرسی ، اورهال و شیر آلات معیوب نیز تعویض شدند و نهایتاًٌ این سیستم جهت بهره برداری مطمئن در زمان سیلابهای احتمالی پیش رو آماده گردید.