چهارشنبه 7 خرداد 1399
صفحه اصلی > آخرين اخبار - جزئيات اخبار
پایان اورهال اساسی سرریزهای سد دز

 سرریزهای سد دز پس از اورهال اساسی ، آماده بهره برداری شدند.
اورهال اساسی سرریزهای سد دز در نیمه اول مهرماه سال جاری آغاز و پس از انجام کارهای برنامه ریزی شده و تست های مورد نیاز بر روی این تجهیزات مهم ، در 28 آبانماه راه اندازی و جهت بهره برداری آماده شدند.
مهندس جاسم تیموری معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در این مورد گفت : فاز اول این پروژه بر روی سرریز شماره 1 آغاز و با حجم بیشتری از عملیات شامل تعویض تابلو فرمان ، کنترل و کابلهای ارتباطی همراه بود.
فاز دوم این عملیات نیز طبق برنامه ریزی های انجام شده ، بر روی سرریز شماره 2 آغاز و در مجموع پس از اورهال موفقیت آمیز تجهیزات در بازه زمانی حدود 50 روزه ، هر دو سرریز سد دز آماده بهره برداری گردید.
شایان ذکر است فاز دوم این پروژه توسط همکاران زحمتکش شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان در ناحیه سد دز انجام شد.

    گروه خبري   :   خبری تاریخ    :   1398/09/08 تعداد دفعات مشاهده    :   105 بار