چهارشنبه 29 خرداد 1398
صفحه اصلی > آخرين اخبار - جزئيات اخبار
پایان پروژه ارزیابی رفتار سازه ای سد دز و طرح افزایش ارتفاع سرریزها

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در راستای حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و همچنین پژوهشگران و طرح های فناورانه ، و بمنظور بررسی پاره ای از مشکلات ، با همکاری موسسات یاد شده طرح های پژوهشی مختلفی را به انجام رسانده و یا در دست پیگیری دارد.
در این راستا پروژه ای با عنوان « ارزیابی رفتارسازه ای دریچه سرریز سددز تحت بارگذاری هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی وپیشنهاد مقاوم سازی آن » نیز انجام شد که هدف از آن ارزیابی وضعیت دریچه های موجود تحت بارگذاری هیدرواستاتیکی و هیدرو دینامیکی با تراز نرمال (350) و همچنین تراز افزایش یافته قبلی (352) بود.
با توجه به افزایش دو متری ارتفاع سرریزهای سد دز در دهه 60 و عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی و دفترچه های محاسباتی این پروژه و همچنین پیشنهاداتی مبنی برافزایش تراز سرریزهای سددز با فلپ گیت درامتداد دریچه های سرریز جهت افزایش ظرفیت مخزن سددز ، بحث عدم مقاومت دریچه های فعلی برای بارگذاری حالت هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی توسط کارشناسان معاونت پایداری شرکت تولید و بهره برداری سدونیروگاه دزمطرح گردید.
دراین پروژه با همکاری دکتر ایمان فرید مهر – از پژوهشگران برتر دانشگاه های کشور در این زمینه – مجری پروژه ، بررسی ساختگاه لرزه ای سد و شتاب لرزه ای- بررسی بارهای هیدرواستاتیکی، لرزه ای و هیدرودینامیکی وارده به سرریز- مدل سازی سرریز در نرم افزار solid work_انتقال مدل به نرم افزار ABAQUS- بررسی میزان آسیب پذیری سرریز در2 حالت مختلف ارتفاع سرریز(350 و 352) و برگزاری جلسات هفتگی مجری پروژه با معاونت پایداری سد دز جهت کنترل صحت کار انجام گردید . در پایان پروژه ، طرح افزایش ارتفاع فعلی ( تراز 352 ) منتفی و پژوهنده بر نیاز به سازه ی جدید با مشخصات جدید جهت افزایش بهره برداری و مقاوم سازی سازه کنونی جهت پایداری در بارگذاری دینامیکی اشاره نموده است.
سید محمد موسوی معاونت پایداری سد دز گفت : در اثنای این پروژه ، تبادل اطلاعات علمی ارزشمندی میان مجری پروژه و کارشناسان پایداری سد انجام گردید و از دیگر فواید مهم آن سوق دادن پایان نامه های ارشد دانشگاه های منطقه از جمله دو نفر از کارشناسان این معاونت به سمت این موضوع با توجه به نیازهای واقعی رفتارهای سازه ای سد دز برشمرد. 
    گروه خبري   :   خبری تاریخ    :   1397/10/16 تعداد دفعات مشاهده    :   108 بار