چهارشنبه 29 خرداد 1398
صفحه اصلی > آخرين اخبار - جزئيات اخبار
آغاز پروژه پیاده سازی نظام جامع مدیریت دانش در سد و نیروگاه دز
 
 

با توجه به تصمیم اتخاذ شده در کمیسیون توسعه مدیریت سازمان آب و برق خوزستان ، از ابتدای سال 1397 شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز به همراه دو شرکت دیگر از شرکتهای طرف قرارداد سازمان ، به عنوان پایلوت، به پروژه پیاده سازی نظام جامع مدیریت دانش سازمان پیوسته اند.
در نخستین گام جلسه تشریح و هماهنگی برای مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت در تاریخ 24/2/97 انجام و در ادامه " کارگاه آشنایی با نظام مدیریت دانش " ویژه کارشناسان و سطوح سرپرستی شرکت برگزار گردید.
مریم علیزاده رئیس گروه آموزش شرکت در تکمیل این خبر گفت : برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی مختلف در زمینه مستندسازی و دانش نویسی، تدوین دستورالعملهای لازم، شناسایی فیلدهای دانش و ترسیم درخت دانش، اقدامات فرهنگ سازی و ترویجی، تهیه استراتژی های مدیریت دانش و نصب و عملیاتی شدن سامانه نرم افزاری مدیریت دانش از جمله اقداماتی است که به کمک مشاور و مجری این پروژه در سال جاری پیش بینی شده است. هدف از این پروژه ایجاد محیطی دانش بنیان بین سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های وابسته بوسیله شبکه ای از دانش های مستند سازی شده در حوزه صنعت آب و برق می باشد. 
 

 
    گروه خبري   :   خبری تاریخ    :   1397/03/19 تعداد دفعات مشاهده    :   216 بار