سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

اداره روابط عمومي


شرح وظایف اداره روابط عمومی :

1-جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها ،‌ اقدامات طرح ها و برنامه های واحدهای مختلف شرکت بمنظور تنظیم سیاستهای خبری تبلیغاتی و اجرای طرح های انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی با توجه به خط مشی کلی از طریق :
الف- شرکت در جلسات مهم دستگاه
ب- ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولین
ج- شرکت در گردهمائی ها
د- دریافت گزارش فعالیتها، طرحها و برنامه های بحثهای مختلف دستگاه
هـ- جمع آوری هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نیاز.
2- برقراری ارتباط مستمر با جراید و رسانه های گروهی
3- فراهم نمودن حسن ارتباط متقابل از طریق :
الف- برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی.
ب- برگزاری ملاقاتهای عمومی.
ج- برپایی سخنرانی ها.
د- سفرها، بازدیدها و ملاقات های عمومی.
4- تهیه و تدوین اخبار، بیانیه ها و اطلاعیه ها ، آگهی ها و پیامهای دستگاه مربوطه و ترتیب نشر و انعکاس آن در سایت رسمی شرکت و رسانه های گروهی.
5- انعکاس فعالیتها، برنامه ها و طرح های دستگاه مربوطه به مردم از طریق برپائی نمایشگاهها و بیلبورد
6-تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیتهای دستگاه مربوط و ایجاد آرشیو سمعی و بصری.
7- انتشار عملکرد دستگاه ذیربط طبق قوانین مصوب.
8-انجام امور طراحی در زمینه های تبلیغاتی و انتشاراتی.
9- ایجاد آرشیو اطلاعاتی.
10- برگزاری مراسم مذهبی و اقامه نماز جماعات و جلسات سخنرانی با هماهنگی مسئولین مربوطه.
11-انجام برنامه های فرهنگی، تبلیغی و هنری با هماهنگی و همکاری کمیته فرهنگی، دفتر بسیج، ادارات و مسئول امور فرهنگی مستقر منطقه.
12-مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری همایشها، نمایشگاهها و میهمانی های رسمی.
13-سخنگوئی دستگاه متبوع.
14- برنامه ریزی جهت کارهای فرهنگی، هنری و آموزش برای خانواده های کارکنان در منطقه سد دز.
15- تعامل و هم اندیشی با سایر بخشها و دستگاههای مرتبط در منطقه ( روحانی منطقه مستقر در منطقه – دفتر بسیج – کمیته فرهنگی و .. )
16- هماهنگی ، مشایعت و راهنمایی بازدیدکنندگان سد و نیروگاه دز ( بازدید همکاران – بازدیدهای نوروزی و بازدید مراکز آموزشی ، دولتی و ... )


اهم برنامه ها ی اداره روابط عمومی :

ارتباط رسانه ای :
بررسی مطبوعات و مطالعه و تجزیه و تحلیل اخبار منتشره و استخراج مطالب مورد نیاز مدیران
گردآوری و بررسی مقالات مجله ها و روزنامه در زمینه روابط عمومی،
ایجاد ارتباط با رسانه ها و انتشار اخبار فعالیتهای مرکز از طریق وسایل ارتباط جمعی
واحد فرهنگی :
بازدیدها – اطلاع رسانی – مراسمات و تبلیغات
بازدیدها : برنامه ریزی جهت بازدید اقشار مختلف مردم از تأسیسات سد و نیروگاه دز
اطلاع رسانی : ارتباط مستمر با رسانه های شنیداری و دیداری جهت درج اخبار گوناگون از عملکرد شرکت
مراسمات و تبلیغات : برنامه ریزی جهت انجام مراسمات ملی و مذهبی در سطوح مختلف برای همکاران و خانواده ها ، برگزاری مسابقات علمی ، دینی و فرهنگی
انتشارات :
چاپ و انتشار آگهی ها ، مطالب علمی ، احادیث و ...
واحد تبلیغاتی و امور نمایشگاهی
طراحی و چاپ بنر و بروشورهای تبلیغاتی شرکت ،
برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی متناسب با اهداف شرکت
تهیه عکس، فیلم ، اسلاید از فعالیتهای انجام شده در شرکت
تهیه پکیج های تبلیغاتی و فرهنگی بر حسب نیاز شرکت