سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

ليست ايميل همكاران شركت توليد سددز

چاپ
نام و نام خانوادگی
عنوان
آدرس ایمیل
شماره تماس دفتر

سعید رئوفی نسب

مدیریت عامل
06424275291
سیامک جلیل نیا
معاونت بهره برداری
06424275353
جاسم تیموری
معاونت فنی و مهندسی
06424275365
سعید کاظمی
معاونت مالی و پشتیبانی
06424275334
فرضی نژاد
مدیر تحقیقات و بهبود مدیریت
06424275363
نبی جشنی
رئیس واحد روابط عمومی
06424275322
مهرداد محقق
مدیریت فن آوری اطلاعات
06424275373
مرتضی طیبی
مدیریت حراست
06424275384

 

لیست ایمیل واحدهای شرکت 

واحد فنی و مهندسی

واحد بهره برداری

واحد مالی و پشتیبانی

دفتر نظارت

دفتر کنترل پایداری

دفتر انبارها و تدارکات

دفتر تحقیقات و بهبود مدیریت

دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات

دفتر حراست

دفتر مدیر عامل

اداره روابط عمومی

اداره کارگزینی

ایمنی

باشگاه و مهمانسرا