یکشنبه 11 خرداد 1399
مديريت محتوا
چاپ


واحد کنترل پایداری

mozafari.naser@dezdam.co.ir

dianat.manouchehr@dezdam.co.ir

dinarani.davood@dezdam.co.ir

ahwazi.ehsan@dezdam.co.ir

fathollahi.gholam@dezdam.co.ir

jafari.hooshang@dezdam.co.ir

saffari.hamid@dezdam.co.ir

nateghi.mahmoud@dezdam.co.ir