یکشنبه 11 خرداد 1399
مديريت محتوا
چاپ


معاونت مالی و پشتیبانی

derikvand.ezzat@dezdam.co.ir

ghashghaei.farahnaz@dezdam.co.ir

gheitasvand.soodabeh@dezdam.co.ir

jahani.hosein@dezdam.co.ir

mostofi.behrooz@dezdam.co.ir

lalezari.mehrnoosh@dezdam.co.ir

lotfinia@dezdam.co.ir

kazemi.saeed@dezdam.co.ir

majdi.alireza@dezdam.co.ir

nooraei.ali@dezdam.co.ir