سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/08/03         ساعت 15:58:50     گروه خبری news

تصویر

سومین نشست چشم انداز توسعه اندیمشک با نگاهی به ظرفیت های سد و نیروگاه دز در سالن همایش این شرکت برگزار شد. این نشست با حضور دکتر فریدون حسنوند نماینده مردم شهرستان اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ، مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک ، مسئولان سد و نیروگاه دز و جمعی از مدیران شهرستان اندیمشک با هدف تبادل نظر و مشارکت عملی همه مدیران و کارکنان جهت تسریع در توسعه شهرستان برگزار گردید.
مهندس سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : سدو نیروگاه دز در کنار  تولید انرژی ،  مباحث فنی ، مهار سیلاب های حوزه آبریز دز و ... در جهت رونق توسعه صنعتی و گردشگری اهتمام دارد که مشارکت در احداث پارک فدک از جمله آنهاست. امیدواریم بتوانیم با احداث زیرساخت های مناسب در جهت رونق صنعت ، گردشگری و کشاورزی گام برداریم.
دکتر فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت : ما به دنبال تبدیل اندیمشک به قطب صنعتی ، گردشگری و کشاورزی هستیم و لذا استفاده از همه ظرفیت های شهرستان برای رسیدن به این هدف ضروری است.
وی افزود : سد و نیروگاه دز نیز با داشتن  65 کیلومتر دریاچه علاوه بر تولید انرژی ،  پتانسیل عظیمی در توسعه گردشگری ، ورزش، پرورش آبزیان و رونق کشاورزی اراضی پایین دست دارد  که باید با برنامه ریزی مناسب به نحو مطلوب از آن استفاده شود.
مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک نیز گفت: اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی در شهرستان اندیمشک نشان دهنده اهتمام مسئولین شهرستان به توسعه و سازندگی این خطه است که در این میان ظرفیت سد های دز و کرخه ، راه آهن و ... برای تحقق طرح های صنعتی ، گردشگری و کشاورزی حائز اهمیت است.