سه شنبه 29 خرداد 1397
صفحه اصلی > آخرين اخبار - جزئيات اخبار
سد و نیروگاه دز میزبان سمینار پهنه بندی خطر زلزله در استان خوزستان و تحلیل دینامکی سدهای بتنی

  در راستای افزایش سطح آگاهی و شناخت هر چه بیشتر از موضوعات مرتبط با بحث کلی سد و زلزله ، سمینار یک روزه ای تحت عنوان سد و زلزله در سد و نیروگاه دز برگزار شد.این سمینار با حضور مدیرعامل ، معاونت ها و کارشناسان سد و نیروگاه دز ، مدیران و کارشناسان کنترل پایداری سدهای استان خوزستان و با همکاری پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی استان کرمان برگزار گردید.
در ابتدای سمینار مهندس موسوی – مدیر کنترل پایداری سد دز – ضمن خوشامد گویی به مدعوین درمورد اهمیت سد ها به عنوان سرمایه های ملی کشور و لزوم توجه بیشتر به ایمنی و پایداری آنها و امنیت جمعیت پایین دست سد ها در مقابل تهدیدها و چالش هایی چون زلزله نکاتی بیان نمود.
درادامه مهندس دیانت – کارشناس کنترل پایداری سد دز - ضمن اشاره به نقش حساس و مهم پرسنل صنعت آب و برق خوزستان در بهره برداری مستمر و بهینه و نگهداری درست از این تأسیسات حیاتی و مهم کشور ، به لزوم شناخت بیشتر از مخاطرات و تهدیدهای پیش رو چون سیلاب و زلزله و اقداماتی که لازم است در این زمینه صورت گیرد ، مطالبی بیان نمود.
درادامه دکتر رضایی معاونت پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی جهاد دانشگاهی کرمان ، در خصوص پهنه بندی خطر زلزله دراستان خوزستان مطالب مهمی را ایراد نمود.
سپس سرکار خانم دکترخسروی – عضو گروه پژوهشی مهندسی سازه پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی جهاد دانشگاهی استان کرمان در مورد تحلیل دینامیکی سد های بتنی ارائه مطلب نموده و در ادامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
 

 
    گروه خبري   :   خبری تاریخ    :   1396/03/02 تعداد دفعات مشاهده    :   250 بار