جمعه 8 اردیبهشت 1396
تماس با ما

نشانی ایران-خوزستان-اندیمشک-شرکت تولید وبهره برداری سد و نیروگاه دز
صندوق پستی 174-64815
تلفن 9821-88779203+،98641-3229029+
تلفن فاکس 9861-42675354+
مرکز مخابرات 7_9861-42675356+
پست الکترونیکی info@dezdam.co.ir
 
صندوق دریافت نظرات پیشرفته
 
  


گيرنده :
فرستنده :
تلفن :  
موبایل :  
پست الکترونيکي :     
موضوع :  
متن :
نوع :