پنجشنبه 5 مرداد 1396
.
چاپ

 

مهندس سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت :

 

تست ارتعاش سنجی بر روی واحدهای نیروگاه سد دز برای اولین بار از بدو تأسیس و راه اندازی نیروگاه بر روی واحدها در حال انجام است . وی افزود : با هماهنگی بعمل آمده با سازمان آب و برق خوزستان ، یک تیم تخصصی سنجش ارتعاشات از مورخه 14 تیرماه سال جاری در نیروگاه دز مستقر شده است این گروه پس از برنامه ریزی و اخذ مجوزهای لازم از دیسپاچینگ ملی نسبت به خروج واحدها و انجام تست ارتعاش سنجی اقدام نمود در حال حاضر تست ارتعاشات واحدهای نیروگاه در حال انجام بوده و پس از آنالیز نتایج بدست آمده ، عملیات بالانسینگ بر روی واحدهایی که نیاز به بالانس دارند انجام خواهد شد