جمعه 31 شهریور 1396
.
چاپ
 
غدیر ، زلال جاری حقیقت
غدیر، زلال حقیقت همیشه جارى است . شیعه براى غدیر و غدیر، همه چیز شیعه مى باشد.
غدیر، نام دیگر شیعه و تشیع است .
شیعه با غدیر معنا پیدا کرد، و ماهیت وجودى خود را یافت که بدون غدیر، شیعه تشیع معنایى نخواهد داشت .
غدیر رمز پایدارى و تلاش و کوشش جاودانه عاشقان خداست .
غدیر رمز اکمال دین و اتمام نعمت پروردگارى است .
غدیر عله العلل جاودانگى رسالت است .
غدیر علت اصلى تداوم دین و جاودانگى احکام الهى است .
غدیر ریشه تمام فضیلت ها، شرافت ها، ارزشها، و به تکامل رسیدن هاست .
غدیر عامل اصلى ایثارگریها، فدا شدن ها، فدائى دادن ها، شهادت ها، سربردار شدن ها، و عاشوراهاى مکرر تاریخ است .
چون غدیر سامان یافت، عاشورا تحقق پذیرفت و عاشورائیان همیشه تاریخ در تداوم خط اسلام ناب، و خط ولایت و غدیر، براى پاى فشردن در خط غدیر در تداوم وفاداریها، رعایت عهد و پیمان ها، به استقبال شهادت رفتند و خواهند رفت.
اگر غدیر نبود، عشق مى مرد و رسالت ناتمام مى ماند و گلواژه هاى شهادت و ایثار بى معنا بود. و رسالت بدون ولایت در توطئه هاى مکرر خناسان فرو مى خشکید.
آنگاه که رسالت با غدیر همیشه جارى ولایت پیوند خورد. دین الهى کامل شد که فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی.
 
 
 
.